Tanáraink

Főállásban alkalmazott pedagógusaink


Garas Mariann intézményvezető
mesterpedagógus, közoktatási vezető
matematika-technika, fizika szakos tanár
Deák Annamária intézményvezető-helyettes
tanító angol műveltségi területen
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
dr. Árvainé Riklik Erzsébet
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelvtanár
Baloghné Paréj Ildikó
általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
szakvizsgázott pedagógus mozgásfejlesztés területen
alsó tagozatos munkaközösség vezető
Bene László
történelem-informatika szakos tanár
Erdősi Gáborné
biológia-testnevelés szakos tanár
Kultúra és testkultúra munkaközösség vezető
Helbert Anita
általános iskolai tanító angol és német idegen nyelvi műveltségi területen
Hullámné Sarus Mónika

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
Kakula Zsoltné
matematika-kémia szakos tanár
Matematika és természettudományi munkaközösség vezető
Lovasi Péterné

általános iskolai tanító technika speciális kollégiummal, népművelés szakkollégiumi képzésselMéhesné György Ildikó
általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen
angol nyelvet oktató pedagógus az általános iskola 1-6. osztályában
Humán és idegen nyelvi munkaközösség vezető
Mészárosné Fehér Gabriella
ének-zene és történelem szakos tanár, szolfézstanár
Nagyné Farkas Mariann
földrajz-történelem szakos tanár
Nagyné Micskó Teréz

gyógypedagógus, általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel
Pintér Zsuzsanna
általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen
Sinigláné Gurumlai Piroska
általános iskolai tanító ének speciális kollégiummal

Szakál Henriett

általános iskolai tanító angol műveltségi területen,drámapedagógus
közoktatási vezető


Szalai Richárd

általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területenHorváth Gáborné

általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel

Metzger Márta
általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, közoktatási vezető

Pulai-Morvai Anett Adrienn

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen
rajz- és vizuális kultúra tanár

Tavaszi Piroska
általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel

Vindischné Pajor Marietta
biológia-testnevelés szakos tanár

Óraadó pedagógusaink


Burghardt Valéria Ildikó

gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon

Farkasné Kégl Hedvig
biológia-kémia szakos tanár, közoktatási vezető

Horváth Cintia

középiskolai magyartanárKáplár Julianna
matematika szakos tanárOláhné Vida Mária

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel

Pekár Zsolt
matematika-technika és informatika szakos tanár

Pedagógiai asszisztens

Szűcsné Cziráki Renáta

Készítette: ARX Biztonsági Bt., 2012.

 Belépés