DÖK

Az iskola diákönkormányzatának osztályképviselői:

3. o. Gregorits Lili – Geczinger Kitti
4. o. Kocsis Noémi – Szabó Dávid
5. o. Dorogi Lorina – Riez Réka
6. o. Vida Julianna – Forgács Jázmin – Nyári Liza
7. a. Bata Bálint – Fajkusz Vanessza – Kovács Kata
7. b. Soós Kinga – Méhes Dániel – Szabó Kitti
8. o Sulyok Tamás – Vida Johanna – Varga Dorka
Diákvezető: Sulyok Tamás (8. o.)
Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Szakál Henriett


A DÖK üléseinek helye és időpontjai:

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában minden hónap első csütörtökén 8.45. órakor.

A 2020/2021-es tanév céljai, feladatai:Nem lehet elég korán kezdeni a gyerekek, diákok demokráciára nevelését. Az iskolai demokrácia elképzelhetetlen egy olyan szerv nélkül, amely a diákok érdekeit képviselni tudja a nevelőtestület és az iskola más szervei felé.
A diákönkormányzat feladata: A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, iskolánk képviselete ünnepségeken és megemlékezéseken, illetve a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása intézményen belül és kívül, valamint a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása. Célunk ezen felül olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, és a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet, hozzájárul az intézményi kommunikáció gyorsabb, célirányos áramlásához: pl.: DÖK faliújság, iskolarádió rendszeres működtetése, internetes portál; iskolai facebook oldal segítése, támogatása.
A DÖK törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban az iskolai élet és programszervező szerepe érvényesül leginkább. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges információkat, eszközöket.

Mivel Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, jogainkat és kötelességeinket a közoktatási törvény és a DÖK SZMSZ is tartalmazza. A jogok gyakorlásának demokratikus keretei adottak iskolánkban, hiszen a DÖK három fontos jogát is gyakorolhatja: a tájékozódási jogot, a véleménynyilvánítási jogot és az egyetértési jogot.
Mindezeket figyelembe véve az Ászári Jászai Mari Általános Iskola Diákönkormányzata a következő célokat határozta meg a 2020/2021-es tanévre.

Céljaink, feladataink:
 A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával.
 Az évek óta sikeresen működő rendezvények megszervezése.
 Az őszi és a tavaszi hulladékgyűjtés lebonyolítása.
 Jutalmazni a versenyeken kiválóan teljesítő diákokat és a közösségi munkát végzőket.
 A közösségi és kulturális tevékenységek további segítése: ezen belül kiemelt helyen a szabadidős programszervezést, többek között a Szülők-Nevelők bálját, Falukarácsonyt, Farsangot és a Jászai-napokat.

A 2020/2021-es tanév munkaterveA diákönkormányzat minden hónap első csütörtökén 8.45 órakor tartja ülésiet a 3-4. osztályokból delegált 2-2 fővel, és a felső tagozatból 3-3 fő osztályképviselővel a következő tematika szerint:

Szeptember
 Alakuló ülés- szeptember 2.
 Vezetők, tisztségviselők megválasztása
 Házirend véleményezése, elfogadása
 Éves munka tervezése, elfogadása
 Hulladékgyűjtés megbeszélése, előkészítése
 „Mazsolaavató”- Ötödikesek felsőssé avatása (szeptember 24.)
 Az iskolarádió beindításának megszervezése, szerkesztők toborzása ( hetente/ kéthetente 1 alkalommal)
 Népszokások - Szüret (faliújság)
 Jeles napok: Magyar Dráma Napja (szept.21.) - faliújság
 Zenei világnap (október 1.) megbeszélése, előkészítése – iskolarádió, faliújság

Október
 DÖK gyűlés- október 1.
 Előző hónap eseményeinek értékelése
 Hulladékgyűjtés eredménye
 Iskolarádió beindítása
 Őszbúcsúztató szervezése (séta az ászári szőlőkhöz, szőlő kóstolása)
 Rajzpályázat a Takarékossági Világnap alkalmából - alsósok
 Jeles napok: - Zenei világnap - okt. 1.
- Október 6.-Aradi Vértanúk Emléknapja (vers az iskolarádióban)
- AZ 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja- megemlékezés a faliújságon keresztül.
- „Tök-életes nap”- tökből, termésekből tárgyak, tökmagból képek készítése- kiállítás szervezése

November
 DÖK gyűlés –november 5.
 Előző hónap eseményeinek értékelése
 Márton-napi felvonulás – (november 11).
 Egészségnevelési hét (november 23-27.) - programok lebonyolításának segítése (védőnő, fogorvos, mentősök meghívása-előadássorozat)
 Egészségvédelmi hónap jegyében gyümölcskoktélok -recept ajánlókkal kóstoló, zöldség és gyümölcsszobrok készítése, gyümölcs és gyógyteák felismerése- kóstolása,
 Jeles napok: - Magyar Tudomány napja november 3. (faliújság)
 Luca- napi bolhapiac előkészítése; ötletek, javaslatok (dec.13.)
 Szülők- és Nevelők Bálja

December
 DÖK gyűlés- december 3.
 Előző hónap eseményeinek értékelése
 Mikulás-nap (dec. 6.) ; Mikulás bulik szervezése osztályszinten
 Bolhapiac: Luca- napi vásár alsósoknak (dec.11.)
 Osztálykarácsonyok szervezése
 Aula ünnepi dekorációjának segítése

Január
 DÖK gyűlés- január 7.
 Előző hónap eseményeinek értékelése
 Féléves munka értékelése
 Farsang előkészítése
 Jeles napok: Magyar Kultúra Napja (jan.22.)– TOTÓ (faliújság)
 Kupakgyűjtési verseny meghirdetése – (Aranyhaj világa Alapítvány részére)
 Színházlátogatás (Győr, Tatabánya) meghirdetése

Február
 DÖK gyűlés – február 4.
 Előző hónap eseményeinek értékelése
 Farsang lebonyolításában való részvétel

 „Szívküldi” (febr. 12.) - iskolarádió

Március
 DÖK gyűlés – március 4.
 Előző hónap eseményeinek értékelése
 Áprilisi papírgyűjtés megbeszélése, segítők kijelölése
 Tavaszi ajtódekoráció verseny meghirdetése
 Jeles napok: - Szent Gergely napja március 12.
 - 1848-as Forradalom és Szabadságharc március 15. (iskolarádió- szabadságharci dalok hallgatása)
 - Víz világnapja március 22. –TOTÓ felsősöknek (faliújság)
- Színházi világnap március 27. (színházlátogatás; Győr vagy Tatabánya)

Április
 DÖK gyűlés – április 1.
 Előző hónap eseményeinek értékelése
 Április 11- Költészet Napja- költészet-napi felolvasóreggel az aulában (versek); diákok- tanárok
 Április 22. Föld Napja- Mentsük meg a Földet! „Gondold újra!” – Készíts valami újat a régiből!- (PET palackok, kupakok, zacskók, flakonok, dobozok stb.felhasználásával)
Egyéni verseny felsősöknek - Az 1-3. díjazása az iskola tanulóinak és tanárainak szavazata alapján

Május
 DÖK gyűlés – május 6.
 Előző hónap eseményeinek értékelése
 Madarak és Fák Napja- a kitett madáretetők ellenőrzése, javítása
- Origami madarak- kiállítás az aulában
 „Kerékpáros kirajzás”- a kerékpáros közlekedés népszerűsítése; Kerékpáros napló- az iskolába legtöbbször kerékpárral érkezők díjazása. Az országos Bringatábor lehetőségének bemutatása, ajánlása.

Június
 DÖK gyűlés – június 3.
 Az éves munka értékelése
 Ballagás– 8. osztályosok búcsúztatása és az ünnepség lebonyolításában való közreműködés

Ászár, 2020. szeptember 1.Szakál Henriett
DÖK összekötő tanár

Sulyok Tamás 
DÖK elnök

Készítette: ARX Biztonsági Bt., 2012.

 Belépés